Excel (Office programma)

Excel is het spreadsheet-programma van Microsoft, en zit standaard in het Office 2019 pakket. Als het gaat om rekenbladsoftware is dit het meest gebruikte programma wereldwijd. Zo wordt het programma veel gebruikt voor verschillende financiële berekeningen, de boekhouding maar ook in de technieksector wordt dit programma vaak gebruikt.

De sneltoetsen binnen Excel

Wie veel met Excel werkt zal al snel merken dat het erg handig is om verschillende sneltoetsen te kennen. Zeker wanneer je veel met dit programma werkt kan het je veel tijd kosten als je telkens alle sneltoetsen op moet zoeken. Binnen Excel worden er dan ook heel veel sneltoetsen gebruikt, de één wat vaker dan de ander. Onderstaand vind je een opsomming van de meest gebruikte sneltoetsen:

 • Werkmap sluiten Ctrl + W
 • Werkmap openen Ctrl + O
 • Werkmap opslaan Ctrl + S
 • Naar ‘Start’ gaan Ctrl + R
 • Naar ‘Invoegen’ gaan Alt + N
 • Naar ‘Pagina-indeling gaan Alt + P
 • Naar ‘Gegevens’ gaan Alt + A
 • Naar ‘Beeld’ gaan Alt + W
 • Naar ‘Formule’ gaan Alt + M
 • Knippen Ctrl + X
 • Kopiëren Ctrl + C
 • Plakken Ctrl + V
 • Ongedaan maken Ctrl + Z
 • Inhoud cel verwijderen Delete
 • Inhoud cel centreren Alt + R, ER
 • Snelmenu openen Shift + F10
 • Randen toevoegen Alt + R, AR
 • Kolom verwijderen Alt + R, BD
 • Geselecteerde rijen verbergen Ctrl + 9
 • Geselecteerde kolommen verbergen Ctrl + 0

Toetstips

Op het lint vind je verschillende tabbladen waarin veel opties te vinden zijn. ook hier zijn sneltoetsen voor te vinden. deze sneltoetsen worden ook wel Toetstips genoemd, en worden zichtbaar wanneer je de Alt-toets indrukt. Je ziet dan letters als kleine afbeeldingen bij de tabbladen en opties. Zo staat er de letter X onder het tabblad ‘Start’, en vind je de cijfers 1, 2 en 3 onder de optie om woorden vet, cursief on onderstreept te maken.

Wanneer je nu de letters van de Toetstips combineert met de Alt-toets, maak je een sneltoets voor de lintopties. Deze sneltoetsen worden ook wel Toegangstoetsen genoemd. Gebruik je Alt + X dan zal het tabblad ‘start’ openen. Wil je vervolgens ook de sneltoetsen binnen het geselecteerde tabblad zien, dan druk je nogmaals op Alt.

Nieuwe functies

Bij de nieuwe Excel versie horen ook een aantal nieuwe functies. Echter kun je ook gewoon de functies gebruiken zoals je dat bij de vorige versie deed. Onderstaand vind je alle nieuwe functies van Excel 2019.

TEKST.SAMENV

Deze functie kan je bekend voorkomen, want hij lijkt op TEKST.SAMENVOEGEN. Echter is deze functie korter en dus makkelijker te typen, maar ondersteunt ook bereikverwijzingen in plaats van alleen celverwijzingen.

ALS.VOORWAARDEN

Wanneer je genoeg hebt van functies zoals ALS is deze functie een fijne oplossing. Hiermee worden voorwaarden getest in een volgorde die jij hebt opgegeven. Worden deze voorwaarden doorgegeven, dan zal het resultaat geretourneerd worden.

MAX.ALS.VOORWAARDEN

Met deze functie kun je de grootste waarde in een bereik retourneren wanneer deze aan één of meerdere criteria voldoet.

MIN.ALS.VOORWAARDEN

Met deze functie kun je de kleinste waarde in een bereik retourneren wanneer deze aan één of meerdere criteria voldoet.

SCHAKELEN

Door middel van deze functie kun je een expressie op basis van een lijst met waarden evalueren. Vervolgens wordt het eerste overeenkomende resultaat weergegeven.

TEKST.COMBINEREN

Hiermee kun je de tekst van meerdere bereiken combineren, waarbij alle items gescheiden worden met een door jou gekozen scheidingsteken.

Wil jij ook goedkoop gebruik kunnen maken van Excel en alle andere Microsoft Office 2019 programma’s? Schaf dan je licentie aan via SoftwareDump!